Investičné životné sporenie ako drahá forma úspor

Investičné životné sporenie ako drahá forma úspor
Určite ste sa už vo svojom okolí stretli s názorom, že štát nemá pod kontrolou sociálny systém a akosi sa stupňuje individuálna potreba sporenia peňazí. Sporenie, ktoré by slúžilo pre prípadne uhrádzanie výdavkov v starobe, alebo stratení zamestnania vo vyššom veku, kedy je veľmi náročné nájsť si znovu prácu a zaradiť sa medzi ekonomicky aktívne obyvateľstvo. Naskytá sa teda otázka, či je investičné životné sporenie tou správnou voľbou pri vytváraní finančnej zábezpeky.
Investičné životné sporenie možno vnímať ako poistenie a investovanie zároveň.Nie je ojedinelé, kedy finančný poradcovia odporúčajú oddeliť formu poistenia od investovania a to najmä kvôli výške poplatkov. O aké poplatky ide?
Začiatočný poplatok
Poplatok, ktorý môžete spozorovať  v prvých výpisoch po dobu dvoch rokov. Poplatok vyplýva z nákladov na províziu finančného poradcu a poistného poradcu.
Pravidelný fixný poplatok
Najčastejšie v sebe zahŕňa poplatok na administratívu, za správu poistenia a spracovanie platby. V priemere je jeho výška na úrovni 1,50 eura. Ak by ste chceli tento poplatok vyjadriť za obdobie 30 rokov, dostali by sme sa na hodnotu 540 eur.
Poplatok za správu poistenia
Percento z prijatej platby alebo percento z hodnoty daného účtu. V takomto prípade nie je možné presne vyčísliť výšku poplatku, pretože nevieme povedať aký objem peňazí bude na danom účte v budúcnosti. (Ak by ste mali na účte napríklad 20-tisíc a sadzba by bola na úrovni 0,1 percenta Váš poplatok by bol až 20 eur mesačne).
Poplatok za správu aktív
Niekedy je tento poplatok variabilný a inokedy je vedený samostatne účtovne. Výška býva vyjadrená v percentách z aktuálnej hodnoty, ktorá je na účte. Dá sa povedať, že v priemere sa pohybuje okolo jedného percenta hodnoty účtu ročne.
Okrem poplatkov je značnou nevýhodou investičného životného poistenia jeho zmluvne stanovená dĺžka. Často sa stáva, že klient potrebuje peniaze ihneď a tak dochádza k porušeniu zmluvných podmienok.
 

Investičné životné sporenie ako drahá forma úspor
Share