Finančný zisk


Zisk je pri riadení podniku veľmi dôležitý a v podstate sa jedná o prvoradú vec, kvôli ktorej sa podnik vlastne riadi. Je to tak z toho dôvodu, pretože samotný zisk neobohatí len vlastníka podniku, ale pomocou finančného zisku môže doň aj niečo „vraziť“, čo bude mať za výsledok vylepšenie poskytovaných služieb,takisto zrýchlenie a efektívnosť ich poskytovania.

obchodování

Prínos financií však záleží hlavne od ocenenia jeho činnosti zo strany tých, ktorí túto jeho činnosť potrebujú a dobrovoľne využívajú, alebo s nej sami ťažia.
Na druhej strane sa však nemusí jednať len o istý prínos. Ak naša činnosť bude pre nedostatočná, neuspokojivá, naše služby, alebo tovar odmietnu odkúpiť a zvlášť vo veľkom množstve.

úspěch

Vtedy nastane znepokojivá situácia, kedy sme „vrazili“ veľa peňazí do nákladov, pričom sa nám v porovnaní s nimi vrátili späť len malá čiastka. Vtedy sme teda podstatne prišli o svoje peniaze, teda aj celá práca a náklady boli zbytočné, o čo horšie- uškodili našej finančnej situácii i zároveň i samotnému podniku, výrobe, či efektívnosti službám. Pretože ak strácame peniaze, nemôžeme tovar, či služby vylepšovať a strácame sa z dohľadu záujmu, pričom nás efektívne predbieha konkurencia z každej strany, čo nám zapríčiní ďalšie straty.

Z toho teda vyplýva, že ak chceme dosiahnuť zisk, musíme sa snažiť byť najlepší, nehovorím byť najlepší, ale určite sa o to snažiť a staré, pravdivé heslo- “ Náš zákazník, náš pán“ tu vo veľkej miere platí takisto, pretože bez neho a jeho ochoty platiť, upadá celá snaha i existencia a vplyv podniku a v neposlednom rade i my a naša snaha, plány a predstavy.

výnos

No pokiaľ prejavíme snahu a zaujmeme, zákazník bude náš tovar a služby vyhľadávať rád, pričom zaplatí i väčšiu čiastku a teda z nej môžeme financovať podnik, ktorý bude ešte dokonalejší a zaujme i iných, prípadných investorov.